Hjem Program Fagdag Hotell Kart Workshop Påmelding Kontakt

Fagdag
Fredag 7. november
Konferansesalen i Scandic Ørnen Hotel

Tema:
«Tolk meg rett!»

Konferansier:
Kristin Fuglås Våge

Kl. 09:00 – 09:50: «Samspill ved stemmetolking, betingelser for døves deltakelse»
av Gro Hege Saltnes Urdal

Kl. 10:00 – 10:40: «KOHERENS» - Men – henger det sammen..? Om å skape koherens i tegnspråktolking
av Ingeborg Skaten

Kl. 10:40 - 11:00: Oppsummering (del 1)
av Hilde Haualand og Torill Ringsø

Kl. 11:00 – 12:15: LUNSJ
Lunsj i restauranten i 2.etasje.

Kl. 12:15 – 13:40: «Hvordan oversette mellom såkalt ”internasjonal tegnspråk” og finsk/norsk/engelsk tegnspråk?»
av Marko Aro

Kl. 13:40 – 14:00: PAUSE
Kaffe/te og frukt serveres rett utenfor konferansesalen.

Kl. 14:00 – 16:10: «Finnes det forskjeller mellom hjernene til hørende og døve?»
av Peter Hauser

Kl. 16:10 - 16:30: Oppsummering (del 2)
av Hilde Haualand og Torill Ringsø

Kl. 16:30 – 16:45: AVSLUTNING
av Kristin Fuglås Våge.

 

 

Forelesere på seminaret:

Gro Hege Saltnes Urdal (hørende) har, i tillegg til utdanning innen idrettsfag og undervisning, utdanning som tegnspråktolk, og har mange års erfaring fra undervisning og tolking. Hun har mastergrad i samfunnsarbeid, og jobber som lektor ved Høgskolen i Bergen, på Bachelor i tegnspråk og tolking, hvor hun også er seksjonsleder. Tolking for døvblinde og tolking mellom tegnspråk og norsk er noe av det hun underviser i der. De siste årene har hennes forsknings- og utviklingsarbeid ved høgskolen omhandlet stemmetolking som betingelse for døves deltakelse, og samspillet mellom tolkestudenter og døvblinde.


Ingeborg Skaten (hørende) er utdannet tegnspråktolk, har jobbet som tolk i mange år og er tidligere redaktør av Døves Tidsskrift. Hun er cand.polit. med hovedfag i sosiologi, fra Universitetet i Bergen, og jobber som lektor ved Høgskolen i Bergen, på Bachelor i tegnspråk og tolking. Der underviser hun blant annet i tolkehistorikk og yrkesetikk, og tolking mellom norsk og norsk tegnspråk. Tolkens ut-fordringer i forhold til å skape sammenheng i tolket tekst, er tema for hennes pågående forsknings- og utviklingsarbeid ved høgskolen.


Markus Aro (døv) er tolkutdannet i Helsingfors, og jobber fulltid som tolk, mellomtolk og internasjonal tolk. I tillegg gir han tjenester innenfor språkvask, språkrelaterte konsulenttjenester og tegnspråkundervisning. Han driver sin egen bedrift: «Aro», som driver tolkeformidling, tegnspråk- og oversettingstjenester.

Link: http://www.viparo.fi/en.php


Peter C. Hauser (døv) er klinisk nevropsykolog og leder for Deaf Studies Laboratory (DSL) ved the National Technical Institute for the Deaf (RIT), i Rochester, USA. Der veileder han døve, tunghørte og hørende studenter i utvikling og analysering av eksperimentelle psykologiske studier. Siden han begynte som lektor ved RIT, har han vunnet flere priser for utmerket undervisning, også innen fjernundervisning, og han er prisbelønnet for å fremme ulikhet og mangfold, både innen og utenfor instituttet. Peter C. Hauser er også en av redaktørene for boken Deaf Professionals and Designated Interpreters, et viktig bidrag til forståelse av samarbeid mellom tolk og profesjonelle døve, i arbeidslivet – i dag.